Privacybeleid Crista Pedicure

Crista Pedicure, het adres voor gespecialiseerde voetverzorging en klant gerichte massage, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

 
Sinds 25 mei 2018 is wet op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor jou als voor mij – dat je weet wat ik voor het uitvoeren van een verantwoordelijke behandeling over je vast moet leggen.
Crista Pedicure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Privacybeleid

Crista Pedicure is het adres voor gespecialiseerde voetverzorging en klant gerichte massage in Voorhout en omstreken. Om een verantwoordelijke behandeling te kunnen aanbieden maak ik gebruik van privacy gevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er nauwkeurig omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij nauwkeurig verwerkt.

Dit betekent onder anderen dat ik:
• Vermeldt voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk.
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.
• Je gegevens niet doorverkoop aan derden.
• Je gegevens niet doorgeef aan derden; maar niet als dit benodigd is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.
• Je de mogelijkheid geef om op aanvraag je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Wanneer je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kunt je contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:
Crista Pedicure
t.a.v. Crista Lindenburg
Kroeskarperlaan 84
2215XR Voorhout
www.cristapedicure.nl.
info@cristapedicure.nl

 Persoonsgegevens

Crista Pedicure verwerkt in een geautomatiseerd systeem tijdens de eerste afspraak je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en- of, omdat je deze zelf aan mij verstrekt. De gegevens zijn niet zichtbaar voor derden en ik behandel deze volgens de richtlijnen van de AVG-wetgeving. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Crista Pedicure niet een verantwoordelijke behandeling aanbieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
  • Voorletters
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Beroep
• Geboortedatum
• Gezondheid gegevens alleen wanneer noodzakelijk voor een verantwoordelijke behandeling 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@cristapedicure.nl dan verwijder ik deze gegevens.

 Doel verwerking persoonsgegevens

Crista Pedicure verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor de behandelingen waarbij het noodzakelijk is dat ik op de hoogte ben van je gezondheid en eventuele risico’s.
• Adres gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratie, facturatie en contacten met zo nodig medische disciplines.
• Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om een agenda bij te werken.
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

 Geautomatiseerde verwerking

Crista Pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaresse Crista Pedicure) tussen zit.

 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Crista Pedicure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij het niet meer actief behandelen zullen de persoonlijke gegevens na 7 jaar worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Crista Pedicure verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van je ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals een huisarts, medisch specialist of derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, bijvoorbeeld Sarasalonsoft, sluit ik een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

 Cookies en google analytics

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door je browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website worden teruggestuurd wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van de ConsuWijzer.
Voor een zo goed mogelijke werking van de website van Crista Pedicure worden cookies gebruikt.

 Google Analytics

Met je toestemming plaatst Crista Pedicure cookies van Google Analytics. Ik doe dit om inzicht te krijgen hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de site kan optimaliseren. De gegevens die verzameld worden zijn geanonimiseerd. Je IIP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Verder kun je altijd:
• Cookies van 'derden’ automatisch uitschakelen in je browser.
• Aangeven in je browserinstellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
• De geplaatste cookie weer verwijderen uit je browser of eventueel blokkeren per domein.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 Social Media

Op mijn website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“sharen”) op sociale netwerken als Facebook etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Crista Pedicure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die ik over je beschik, in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@cristapedicure.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

 Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Crista Pedicure of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord, vingerafdruk of Face ID. Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt je bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website Crista Pedicure privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
Crista Pedicure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@cristapedicure.nl.

 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring geldt vanaf 2 juli 2020. 

Privacybeleid Crista Pedicure.pdf