Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag of kan worden, dan wel ik per persoon of situatie moet opletten waar voorzichtigheid is geboden.
Twijfel je of heb je vragen geef dat dan altijd bij het maken van een afspraak aan.

Absolute contra-indicatie
Hier mag géén massage toegepast worden, mits na overleg met een arts, zoals bij:
• koorts
• algemene infectieziekten
• te veel pijn
• buitengewone vermoeidheid
• besmettelijke huidaandoeningen
• hartaandoeningen
• hoge bloeddruk
• lage bloeddruk
• kanker
• medicijnen met gele waarschuwingssticker (overleg met je arts)
• eerste 3 maanden van een zwangerschap
• antibiotica

Relatieve contra-indicatie
In dit geval mag er gemasseerd worden maar de massage moet worden aangepast.
Door het betreffende lichaamsdeel (aandoening) niet te masseren, zoals bijvoorbeeld bij:
• ontstekingen
• letsel
• vaataandoeningen
• reflexdystrofie
• lokale huidaandoeningen
• steenpuist

Door aanpassing van de intensiteit van de toegepaste handgrepen (op het gehele lichaam of op het betreffende lichaamsdeel) zoals bijvoorbeeld bij:
• hypertensie (hoge bloeddruk)
• reflexdystrofie
• oedeem
• zwangerschap