Een klachtgerichte massage richt zich niet alleen specifiek op het pijngebied in het lichaam, maar is meer dan alleen masseren. Tijdens de behandeling van een klacht zal ik ook kijken naar wat de oorsprong van de klacht kan zijn.

Is het een foutje in de houding? Of een overbelasting, die in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden? Heeft de huidige klacht relatie tot andere klachten, nu of in het verleden? Tijdens een behandeling klachtgerichte massage zal ik daarom altijd een goede inschatting van de klacht willen maken. Daarvoor kan het nodig zijn om een korte inspectie van de lichaamshouding uit te voeren of om enkele functie testen af te nemen, waardoor mogelijke bewegingsbeperkingen in het lichaam zichtbaar worden.

Uit de massage zelf doe ik natuurlijk ook informatie op. Zoals het voelen van spierknopen of algehele spanning van een spier, plus je terugkoppeling over wanneer het pijnlijk aanvoelt. Door al deze informatie samen zal ik een goed idee krijgen van welken spieren specifiek zijn aangedaan. Op basis daarvan kan ik dan ook advies meegeven, zoals een rek of versterkende oefeningen of een aanpassing in de houding.

Met massage kunnen veel klachten verminderd worden. Het doelgericht en diep los masseren van de spieren is daarvoor vaak een effectieve eerste stap.