Het wordt door mij zeer op prijs gesteld dat je voeten schoon en/of gewassen zijn. In verband met de hygiëne van de praktijkruimte wil ik je vragen je sokken en eventueel in de zomer je schoenen aan te houden totdat je in de behandelstoel plaats neemt.
__________
Verwijder thuis zelf zo goed mogelijk je nagellak van je nagels, kom je met gelakte nagels zullen er extra kosten berekend worden.
__________
Neem eventueel sokken mee, omdat de voeten worden ingesmeerd. 
_________
Om beschadiging van je gelakte teennagels te voorkomen vraag ik je slippers of open schoenen mee te nemen.
_________
Soms is er meer tijd nodig. Als de afgesproken tijd niet voldoende is voor de behandeling zal ik dit voor of tijdens de behandeling kenbaar maken. Er zal dan een vervolgbehandeling plaatsvinden of de behandeling zal langer duren, wanneer de tijd dit toelaat. Hieraan zijn meerkosten verbonden. Dit altijd in overleg met jou.
__________
Ik geef je als klant één week (7 dagen) garantie op de voetverzorging behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt, indien je als klant:
• Andere producten dan de door de praktijk Crista Pedicure geadviseerde producten hebt gebruikt.
• De adviezen voor thuisverzorging niet hebt opgevolgd.
• Het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen hebt opgevolgd.
• De producten niet volgens de gebruiksaanwijzing hebt gebruikt.
__________
Ambulant
Om een goede verzorgende voetbehandeling mogelijk te maken, bij jou als klant thuis, wil ik je vragen om voor het volgende zorg te dragen:
• Voldoende ruimte in een zo hygiënisch mogelijke omgeving.
• Beschikbaar stellen van de door mij gevraagde faciliteiten.
• Mochten er huisdieren aanwezig zijn, wil ik je vragen deze in een aparte ruimte te plaatsen, wanneer mogelijk.
Wanneer je deze normen niet of onvoldoende nakomt kan ik de behandeling weigeren, of staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Als je niet thuis bent, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die jij als klant binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen moet betalen.
__________
Contra-indicaties. In het belang van de gezondheid van mezelf en mijn klanten kan ik je niet behandelen bij: besmettelijke (huid-) ziekten, griep of ernstige verkoudheid, koorts en als de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters).